Giới thiệu Trung tâm thí nghiệm thực hành - Khoa Lâm học

Trung tâm Thí nghiệm thực hành, Khoa Lâm học được thành lập từ ngày 01/07/2007 theo QĐ số…. . Tiền thân của Trung tâm là các bộ phận của 7 bộ môn trực thuộc khoa Lâm học. Sau hai năm thành lập, Trung tâm đã góp một phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới và nâng cao chất lượng  giảng dạy, đặc biệt trong lĩnh vực gắn lý thuyết với thực tiễn sản xuất.

Lịch sử 45 năm thành lập trường ĐH Lâm Nghiệp

 Sau khi hòa bình lập lại năm 1945, trư­ớc yêu cầu cấp bách về việc đào tạo cán bộ cho các ngành kinh tế và quốc phòng của Đất n­ớc, Đảng và Nhà n­ớc đã nhanh chóng xây dựng một số tr­ờng đại học, trong đó có tr­ờng Đại học Nông Lâm Hà Nội (thành lập tháng 9/1956). Khoa Lâm học cũng đ­ược hình thành trong thời gian đó và là một bộ phận của tr­ờng Đại học Nông Lâm Hà Nội.

Ấn tượng cuộc thi cây xanh với sinh viên khoa Lâm học lần thứ 2

Ngày 05/11/2013 tại Hội trường lớn G6, Ban chấp hành Liên chi Đoàn khoa Lâm học đã tổ chức “Cuộc thi cây xanh với sinh viên khoa Lâm học lần thứ II”. Cuộc thi là một trong những hoạt động chào mừng ng...

Xem tiếp

mẫu văn bản

    Xem thêm...

    Cổng đơn vị

    Liên kết